RITA projekt: mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites

Tööpaketid

Uuring on jaotatud kolmeks etapiks ja kuude tööpaketti. Uuringu esimene etapp koosneb kolmest tööpaketist: TP1 ehk rahvastikuregistri andmete täpsus, TP2 ehk alternatiivsed andmepõhised lahendused ja TP3 ehk inimeste käitumist mõjutavad tegurid. Uuringu II etapp sisaldab tegevusi TP4s ehk lahenduste väljatöötamine ja analüüs ning uuringu III etapp ehk TP5 on Eestile toimiva lahenduse väljatöötamine ja selle rakendamiseks vajalike poliitikaettepanekute koostamine. Uuringut juhib TP6 ehk uurignu juhtimine ja haldamine.

Uuringu etappide ja tööpakettide jaotus:

Tööpaketid