RITA projekt: mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites

Publikatsioonid

RITA Mobiilse elu projektiga seotud publikatsioonid ja kasulikud lingid:

PUBLIKATSIOONID:

Tartu Ülikool, Tallinna Ülikool, Tallinna Tehnikaülikool (2022). RITA projekti “Mobiilne elu, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites. RITA MobElu projekti lõpparuanne

Eamets, R., Tammaru, T., Nõmmela, K., Mägi, M. (2021). Elukoha andmete täpsuse ja e-suhtluse parandamise lahendused ja poliitikasoovitused. RITA MobElu projekti, TP5 lõpparuanne. Tartu Ülikool

Keis, I. Aasa, A. (2021). Alternatiivsed võimalused elukoha andmete fikseerimiseks ja täpsustamiseks. Mobiilpositsioneerimise ja registriandmete ühendamise seadusandlik kontekst. RITA MobElu projekti, TP2 aruanne. Ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool

Aasa, A., Haamer, M. (2021). Rahvastikuregistri elukohaandmete õigsuse kontroll ja täpsustamise võimalused mobiilpositsioneerimise andmetel. RITA MobElu projekti, TP2 aruanne. Ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool

Aasa, A. (2021). Igapäevaste tegevusruumide analüüs mobiilpositsioneerimise andmetel. RITA MobElu projekti, TP2 aruanne. Ökoloogia ja maateaduste instituut, Tartu Ülikool

Mägi, M., Nõmmela, K., Sepp, V. (2021). Elukoha andmete ja e-suhtluse parandamise esmaste lahendusteede analüüs. RITA MobElu projekti, TP4 lõpparuanne. Sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE, Tartu Ülikool

Vallistu, J., Lember, V. (2021). Digitaalse valitsemise arengutest tulenevad kaudsed võimalused Eesti elanike elukoha- ja kontaktandmete täpsustamiseks. RITA MobElu projekt. TP3 TalTech lühiaruanne. Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut

Vallistu, J., Lember, V. (2021). Digitaalse valitsemise arengutest tulenevad kaudsed võimalused Eesti elanike elukoha- ja kontaktandmete täpsustamiseks. RITA MobElu projekt. Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut

Gortfelder, M., Puur, A. (2021). Tegeliku ja registripõhise elukoha lahknevus ning selle põhjused: 2020. aasta Eesti tööjõu-uuringu analüüs. Uuringuraport, Tallinna Ülikool

Aasa, A., Kamenjuk, P., Saluveer, E., Šimbera, J., & Raun, J. 2021. Spatial interpolation of mobile positioning data for population statistics, Journal of Location Based Services, DOI: 10.1080/17489725.2021.1917710

Mägi, M., Aksen, M., Külm, M. L. (2021). Elukoha- ja kontaktandmed riiklikes registrites – inimeste valikud. Töörühma 3 tulemuste kokkuvõte. RITA Mobiilne elu, Tartu Ülikooli Sotsiaalteaduslike Rakendusuuringute Keskus RAKE

Nõmmela, K. (2021). Elanike valmisolek riigiga elektroonseks suhtluseks, küsitlustulemuste aruanne. RITA Mobiilne elu, Tartu Ülikool

Herm, A., Puur, A. (2021). Elukoha registreerimise täpsust mõjutavad tegurid: 2011. aasta rahvaloenduse ja rahvastikuregistri aadressi erinevus. (ETIS uuringuraport)

Noorkõiv, R., Klesment, M., Puur, A. (2021) Kohalike omavalitsuste elukoha registreerimise kampaaniate mõju analüüs. (ETIS uuringuraport).

Poulain (2021). Administratiivse elukoha täpsus ja selle jälgimine Euroopa riikides: Belgia, Taani, Soome, Norra, Rootsi ja HollandRahvusvahelise kogemuse õppetunnid Eestile süsteemi täiustamiseks. (ETIS uuuringuraport).

Akesn, M., Kiisel, M., Külm, M. L., Larchernko, D., Mägi, M., Puur, S.M., Sepp, V., Urmann, H., Veemaa, J., (2021) Elukoha- ja kontaktandmed riiklikes registrites: inimeste valikud. Tartu. Tartu Ülikool. Uuringuraport

Herm A. (2020) Teised elukohad, töö- või õpikoht mujal kui püsielukoht. (ETIS uuringuraport)

Widyanarko, P. A. (2020). The Placeness of Public Service: Redefining the Meaning of Place in the Digitalization of Public Service Delivery, master thesis. Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Tallinna Tehnikaülikool

Puur, A. , Sakkeus, L. (2020). Elukoha registreerimist mõjutavad tegurid: Eesti Pere- ja Sündimusanalüüs. (ETIS uuringuraport)

Gortfelder, M. (2020). Elukoha registreerimise täpsust mõjutavad tegurid: Eesti Tööjõu-uuringu 2015. aasta mooduli analüüs. (ETIS uuringuraport)

Poulain, M., Herm, A. (2020). Registration of the residence in Belgium: ensuring the quality of data on place of residence. Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskus (Report)

Herm, A. (2020). Elukoha registreerimise täpsuse hinnang Eesti ning lähte- ja sihtriikide rändestatistika võrdlusega. Tallinna Ülikooli Eesti Demograafia Keskus

Herm, A. (2020). Elukoha registreerimise täpsust mõjutavad tegurid: Elukoha aadressiandmete täielikkus rahvastikuregistris. Tallinn, Tallinna Ülikool. 6 lk.- ETIS

Aasa, Anto; Saluveer, Erki; Kamenjuk, Pilleriine; Raun, Janika; Šimbera, Jan (2019). Spatial interpolation of mobile positioning data for population statistics. LBS 2019: Adjunct Proceedings of the 15th International Conference on Location-Based Services, ed. Gartner, Georg and Huang, Haosheng, Wien, 2019, page 171-176

KASULIKUD LINGID:

Projekt toetub Infotehnoloogilise Mobiilsusobservatooriumi (IMO) andmetaristule: https://imo.ut.ee/

Logo_png
LogoEL1