RITA projekt: mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites

Uurimisrühma koosseis

Projekti juhtimine:

Raul Eamets

Konsortsiumi juht

Tartu Ülikooli makroökonoomika professor

raul.eamets@ut.ee


Tiit Tammaru

Projekti kaasjuht

Tartu Ülikooli rahvastiku- ja linnageograafia professor

tiit.tammaru@ut.ee


Kaidi Nõmmela

Projekti koordinaator

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) projektijuht-analüütik

kaidi.nommela@ut.ee

TP1 – rahvastikuregistri andmete täpsus:

Luule Sakkeus

Töörühmajuht

Tallinna Ülikooli vanemteadur, Eesti demograafia keskuse juhataja

luule.sakkeus@tlu.ee

TP2 – alternatiivsed andmepõhised lahendused:

Anto Aasa

Töörühmajuht

Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi inimgeograafia teadur

anto.aasa@ut.ee

TP3 – inimeste käitumist mõjutavad tegurid:

Merle Mägi

Töörühmajuht

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) projektijuht-analüütik

merle.magi@ut.ee


Veiko Lember

TalTech-i vastutav isik

Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi vanemteadur

veiko.lember@taltech.ee

TP4 – lahendusteede väljatöötamine ja analüüs:

Veiko Sepp

Töörühmajuht

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) vanemanalüütik

veiko.sepp@ut.ee

TP5 – Eestile sobivaima lahenduse testimine ja poliitikaettepanekute koostamine:

Tiit Tammaru

Töörühmajuht

Tartu Ülikooli rahvastiku- ja linnageograafia professor

tiit.tammaru@ut.ee

Logo_png
LogoEL1