RITA projekt: mobiilne eluviis, avalike teenuste tarbimine ja elukohaandmed riiklikes registrites

RITA Mobiilne elu projekti koduleht

Eesti on mobiilse elanikkonnaga, toimub intensiivne piiriülene pendelränne ning ränne ümberpaiknemine linnaregioonidesse, kasvavad KOVide vahelised rändevood ning teise kodu omamine. Seejuures prognoositakse, et inimeste elustiil muutub veelgi mobiilsemaks. Lisaks on inimeste vaba liikumine üks ELi põhiväärtustest, mida kannab ka Eesti. Inimeste kasvav mobiilsus muudab hägusamaks tavapärase elukoha mõiste ja see raskendab täpsete elukohaandmete jõudmist riiklikesse registrisse.

E-teenuste areng ja virtuaalse suhtluse kasv on olnud väga kiire, kuid ometi valitseb riigi ja kodanike vahel endiselt tavapostiga saadetav infovahetus. Vaatamata digiajastu võimalustele kasutatakse endiselt ametlike teadete edastamiseks tähitud kirju, mis on suurte posti- ja ajakuludega ja mis ei taga dokumentide kätte toimetamist. Uuringud näitavad, et digisuhtlus ja ruumiline mobiilsus on kasvanud käsikäes.

Päise foto: unsplash.com

Logo_png
LogoEL1