Publikatsioonid

 
RITA Mobiilse elu projektiga seotud publikatsioonid ja kasulikud lingid:

 

PUBLIKATSIOONID:

Widyanarko, P. A. (2020). The Placeness of Public Service: Redefining the Meaning of Place in the Digitalization of Public Service Delivery, master thesis. Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituut, Tallinna Tehnikaülikool

Puur, A. , Sakkeus, L. (2020). Elukoha registreerimist mõjutavad tegurid: Eesti Pere- ja Sündimusanalüüs. (ETIS uuringuraport)

Gortfelder, M. (2020). Elukoha registreerimise täpsust mõjutavad tegurid: Eesti Tööjõu-uuringu 2015. aasta mooduli analüüs. (ETIS uuringuraport)

Noorkõiv, R. (2020). Tegelike ja registripõhiste elukohtade lahknemispõhjused KOV tasemel. (ETIS uuringuraport)

Aasa, Anto; Saluveer, Erki; Kamenjuk, Pilleriine; Raun, Janika; Šimbera, Jan (2019). Spatial interpolation of mobile positioning data for population statistics. LBS 2019: Adjunct Proceedings of the 15th International Conference on Location-Based Services, ed. Gartner, Georg and Huang, Haosheng, Wien, 2019, page 171-176

 

KASULIKUD LINGID:

Projekt toetub Infotehnoloogilise Mobiilsusobservatooriumi (IMO) andmetaristule: https://imo.ut.ee/