Uurimisrühma koosseis

 

Projekti juhtimine:

Raul Eamets

Konsortsiumi juht

Tartu Ülikooli makroökonoomika professor

raul.eamets@ut.ee

 

Tiit Tammaru

Projekti kaasjuht

Tartu Ülikooli rahvastiku- ja linnageograafia professor

tiit.tammaru@ut.ee

 

Kaidi Nõmmela

Projekti koordinaator

Tartu Ülikooli sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) projektijuht-analüütik

kaidi.nommela@ut.ee

 

TP1 rahvastikuregistri andmete täpsus:

Luule Sakkeus

Töörühmajuht

Tallinna Ülikooli vanemteadur, Eesti demograafia keskuse juhataja

luule.sakkeus@tlu.ee

 

TP2 alternatiivsed andmepõhised lahendused:

Anto Aasa

Töörühmajuht

Tartu Ülikooli ökoloogia ja maateaduste instituudi inimgeograafia teadur

anto.aasa@ut.ee

 

TP3 inimeste käitumist mõjutavad tegurid:

Merle Mägi

Töörühmajuht

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) projektijuht-analüütik

merle.magi@ut.ee 

 

Veiko Lember

TalTech-i vastutav isik

Tallinna Tehnikaülikooli Ragnar Nurkse innovatsiooni ja valitsemise instituudi vanemteadur

veiko.lember@taltech.ee

 

TP4 lahendusteede väljatöötamine ja analüüs:

Veiko Sepp

Töörühmajuht

Tartu Ülikooli Johan Skytte poliitikauuringute instituudi sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskuse (RAKE) vanemanalüütik

veiko.sepp@ut.ee

 

TP5 Eestile sobivaima lahenduse testimine ja poliitikaettepanekute koostamine:

Tiit Tammaru

Töörühmajuht

Tartu Ülikooli rahvastiku- ja linnageograafia professor

tiit.tammaru@ut.ee